Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate conform HG nr.1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010