Revisal - întrebări frecvente

Ce date nu se vor importa din vechea baza de date (Revisal versiunea 2.4.0)

Importul datelor din Revisal versiunea 2.4.0

Aplicaţia Revisal versiunea 5.0.6 nu importă din vechea baza de date (Revisal versiunea 2.4.0) urmatoarele:
  • contractele încetate;
  • contractele active, încheiate pe perioadă determinată care au data de sfârşit anterioară datei la care efectuaţi importul. Astfel de situaţii nu se vor importa în noua versiune fiind considerate contracte încetate (întrucat nu s-a efectuat prelungirea acestora).

Preluare două sau mai multe contracte la acelaşi angajator

Angajaţii care în aplicaţia veche Revisal au două sau mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator vor fi preluaţi cu un singur contract în noua versiune. Contractele în plus trebuie verificate daca sunt active şi conţin date corecte şi trebuie introduse manual de către angajator.

Suspendare import date din Revisal cf. HG 161/2006

La preluarea angajatorilor cu mai multe contracte care nu pot fi actualizate în timpul unei zile de lucru, se poate intrerupe activitatea din fereastra de preluare, butonul „Suspenda preluare”. Accesând acest buton se poate suspenda procesul de preluare a datelor şi inchide aplicaţia. Pentru reluarea procesului se va redeschide aplicaţia si se va accesa „Continua Preluare” iar aplicaţia va continua actualizarea datelor din acelaşi loc în care a fost suspendată. Acţionarea butonului „Renunta” duce la nepreluarea salariatului respectiv.

Aplicaţii non-Revisal

Angajatorii care folosesc aplicaţii non-Revisal trebuie să genereze fişiere de tip .rvs folosind opţiunea „Validare Registru Non-Revisal” din aplicaţia Revisal 5.0.6.

Vizualizare date depuse on-line

Vizualizarea datelor depuse on-line de către angajatori se efectuează acceasand meniul „Raport Preluari” si dând click pe codul de încarcare aferent încarcarii. În fereastra pop-up care se deschide se pot vizualiza datele angajaţilor şi contractele aferente fiecarei depuneri.

Mesaj eroare „ORA-2011"

Mesajul de eroare „ORA-2011: "Formatul fişierului este invalid. ORA-2041: Fişierul trebuie să conţină cel puţin un salariat şi un contract.” din momentul încărcării fişierului .rvs pe on-line semnifică faptul că operatorul încearcă să încarce un fişier de tip .rvs pe link-ul corespunzător vechiului sistem.

Mesaj eroare „Date angajator modificate. Vă rugăm să vă prezentaţi la ghişeu”

Mesajul de eroare „Date angajator modificate. Vă rugăm să vă prezentaţi la ghişeu” din momentul încărcării fişierului .rvs pe on-line semnifică faptul că operatorul a modificat datele angajatorului sau că datele angajatorului din Revisalul vechi nu corespund cu datele angajatorului preluate în noua bază de date. În acest caz depunerea trebuie efectuată la ghişeu pentru actualizarea datelor angajatorului pe server. În situaţia mentionată mai sus nu este necesară eliberarea unei noi parole.

Întrebari de natură juridică

Întrebarile de natură juridică (de ex. termene de depunere, sporuri, modul de interpretare a unor articole din H.G. 500 sau codul muncii, întrebari referitoare la concedii fără plată, autorizaţii de muncă, calificarea persoanelor desemnate să întocmească registrul, etc.) nu trebuie adresate către informatică sau suport tehnic.

Îndrumări privind completarea registrului

Îndrumări privind completarea registrului electronic de evidenţă a salariaţilor

  • Pentru introducerea unui spor care nu se regăsește în lista predefinită se accesează butonul „Adaugă spor” din meniul „Angajator” al aplicației Revisal.
  • În cazul salariaților care lucrează în 3 schimburi completarea câmpului „Repartizare timp muncă” se face selectând valoarea „Inegal”.
  • Potrivit dispozițiilor art. 3 din HG nr. 500/2011, registrul electronic trebuie completat cu elemente referitoare la perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, fie şi pentru o perioadă de 1-10 zile concediu fără plată, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale.
  • Contractele suspendate anterior intrării în vigoare a HG nr. 500/2011 vor fi preluate în noua versiune cu statutul de contracte active (neîncetate) urmând ca ulterior să se efectueze operațiunea de suspendare prin utilizarea butonului „Suspendare” din meniul „Contracte” al aplicației Revisal.
  • Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen ce nu poate fi mai mare de 24 de luni. Ca excepție, durata misiunii poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata inițială a misiunii, să nu depăşească 36 de luni. Această regulă a fost implementată şi în aplicația Revisal.
  • În cazul în care în vechea versiune a aplicației, misiunea de muncă temporară a fost deja prelungită până la 36 de luni, contractul nu va fi acceptat, afişându-se mesajul pentru depăşirea termenului de 24 de luni. Pentru această situație se recomandă ca în timpul preluării contractelor de muncă temporară prelungite, să se revină la „data de sfârşit contract”, anterioară prelungirii. Ulterior încheierii preluării să se opereze perioada de prelungire care depăşeşte 24 de luni, completându-se câmpul „data la care produce efecte” cu data din actul adițional de prelungire.
  • Având în vedere noile modificări survenite la Legea nr.157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, înregistrarea unui contract individual de muncă al unui cetățean „Non UE”, încheiat pe perioadă nedeterminată ca urmare a obținerii autorizației de muncă, în condițiile în care pe autorizația de muncă este înscrisă doar „data de început”, ca soluție de moment se efectuează astfel: angajatorul va putea completa „data de sfârşit” corespunzător unui interval de timp, urmând ca ulterior să actualizeze această „dată de sfârşit”. Toate modificările efectuate asupra „datei de sfârşit” vor rămâne în istoricul contractului individual de muncă, rezultând o continuitate a raporturilor de muncă.
  • Câmpul „Data la care produce efecte” se completează cu data de la care se consemnează ca fiind valide datele introduse. De exemplu în cazul unei corecții se completează cu data anterioară de la care trebuia să apară datele corecte.