Conducere


Inspector şef (cu delegare)
Jr.
Mihăiţă Constantin BEŞTEA


Inspector şef adjunct SSM
Jr. Nicolae DUMITRU


Inspector şef adjunct RM
Jr. Mihăiţă Constantin BEŞTEA