Contact

Adresa instituţiei: str. Flacăra nr. 109, localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi.
Cod fiscal: 12335891, Cont bancar: RO72TREZ2015032XXX003721 deschis la Trezoreria Călăraşi (cont taxe prestații: adeverințe/extras revisal/etc.).

Telefon: 0242/30 63 50 - 58
Fax: 0242 / 31 87 77

Municipiul Olteniţa: B-dul Republicii, nr. 40 (sediul Primăriei Olteniţa), telefon/fax: 0242/51 15 60 (0242/306350-58)
 Potrivit art. 2 alin. (1)-(2) din OUG nr. 41/2016, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail.
În acest context, va informăm că adresa de email la care se primesc copii electronice după cartea de identitate este : 
E-mail transmitere copie CI
Prin alegerea modalităţii de transmitere electronică a copiei după cartea de identitate, solicitantul serviciului public îşi asumă riscurile legate de comunicarea electronică, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, întârzierea în primirea datelor şi alte evenimente similare, care ţin de circulaţia datelor prin internet. ITM Călăraşi nu răspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operaţional. În cazul în care nu primiţi mesaj de confirmare în maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, vă recomandăm să vă adresaţi telefonic la numărul de telefon: +40 242 306 350.