Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate cărora li s-a retras certificatul de abilitare, conform HG nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010