Comisia de abilitare a serviciilor externe

Inspectia Muncii
INSPECŢIA MUNCII
 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI

Nr. 4473 / 31.05.2021

 

ANUNŢ
 

 

Întrunirea comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă va avea loc pe data de 16 IUNIE 2021, orele 1000 la sediul I.T.M. Călăraşi.
 
                   Preşedinte,
                   Ionel STAN