Comisia de abilitare a serviciilor externe

 Nr. 9771/18.11.2022

 
ÎNTRUNIREA COMISIEI DE ABILITARE A SERVICIILOR EXTERNE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ŞI DE AVIZARE A DOCUMENTAŢIILOR CU CARACTER TEHNIC DE INFORMARE ŞI INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ VA  AVEA LOC PE DATA DE 05 DECEMBRIE 2022, ORELE 10:00 LA SEDIUL I.T.M. CĂLĂRAŞI.
 

Preşedinte,
Dumitru Nicolae