Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

În perioada 05 – 08.04.2022, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţi şi sănătăţii în muncă, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de fabricare a produselor de brutărie şi a produselor făinoase, a comerţului cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase în magazinele specializate.

Comunicat de presă

Pe parcursul anului 2022 la nivelul ITM Călăraşi se va desfăşura Acţiunea pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale determinate de stresul profesional, având  următoarele  obiective:

Comunicat de presă

În perioada 21–25.03.2022 ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

Pe parcursul anului 2022 se va desfăşura „Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”, în cadrul căreia se va urmării în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile.

Comunicat de presă

La nivelul judeţului Călăraşi pe parcursul trimestrului I-III 2022 se va desfăşura acţiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora.

Comunicat de presă

În perioada 14 – 20.03.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost efectuate 35 de controale în domeniul relaţiilor de muncă, au fost sancţionaţi 7 angajatori şi s-au aplicat amenzi în valoare de 23000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 37 de controale, 32 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 33000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere.

Comunicat de presă

În conformitate cu statisticile europene, rata accidentelor de muncă în cazul lucrătorilor tineri, cu vîrste cuprinse între 18 şi 24 de ani, este cu 50% mai mare decât  la orice altă grupă de vârstă a lucrătorilor. Fiind nou veniţi în câmpul muncii, este posibil ca tinerilor să le lipsească experienţa şi, adesea, maturitatea fizică şi psihologică. Există şi alţi factori care îi expun pe tineri unor riscuri mai mari, precum:
  • Nivelul insuficient de competenţe şi de formare;
  • Necunoaşterea drepturilor proprii şi a obligaţiilor angajatorului;
  • Insuficienta încredere pentru a semnala eventualele probleme;
  • Nerecunoaşterea de către angajatori a protecţiei suplimentare de care au nevoie lucrătorii tineri.

Comunicat de presă

În perioada 31.01 – 04.02.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

Având în vedere că prelungirea succesivă a stării de alertă a produs efecte negative asupra raporturilor de muncă, au fost luate măsuri atât pentru protejarea şi sprijinirea angajatorilor, cât şi pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvată pentru angajaţi. Astfel că, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr.2/2022-privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor, care produce efecte pentru perioada 20 ianuarie – 31 martie 2022. 

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM