Aplicare anexa nr. 2, Obiectiv specific 5.3, acţiune principală nr. 7 din HG 583/2016, privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 (trimestrul II 2017)

a.      Pentru domeniul de activitate relaţii de muncă:
Nr. Crt
Nr. amenzi aplicate in trim. II 2017
Valoarea amenzilor incasate in trim. II 2017
 
1
 13
7300

b.      Pentru domeniul de activitate securitate şi sănătate în muncă:

Nr. Crt
Nr. amenzi aplicate in trim. II 2017
Valoarea amenzilor incasate in trim. II 2017
Nr. locuri de muncă/echipamente a căror activitate a fost sistată
1
 13
20750
0

 

 
 
 
Inspector şef
Mihăiţă BEŞTEA