Aplicare anexa nr. 2, Obiectiv specific 5.3, acţiune principală nr. 7 din H.G. nr. 583/2016, privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 (trimestrul I 2017)

a.      Pentru domeniul de activitate relaţii de muncă:
Nr. Crt
Nr. amenzi aplicate
Valoarea amenzilor incasate
 
1
 12
4500

b.      Pentru domeniul de activitate securitate şi sănătate în muncă:

Nr. Crt
Nr. amenzi aplicate
Valoarea amenzilor incasate
Nr. locuri de muncă/echipamente a căror activitate a fost sistată
1
 12
21250
0

 

 
 
 
Inspector şef
Nicolae Dumitru