Mesaj eroare „Date angajator modificate. Vă rugăm să vă prezentaţi la ghişeu”

Mesajul de eroare „Date angajator modificate. Vă rugăm să vă prezentaţi la ghişeu” din momentul încărcării fişierului .rvs pe on-line semnifică faptul că operatorul a modificat datele angajatorului sau că datele angajatorului din Revisalul vechi nu corespund cu datele angajatorului preluate în noua bază de date. În acest caz depunerea trebuie efectuată la ghişeu pentru actualizarea datelor angajatorului pe server. În situaţia mentionată mai sus nu este necesară eliberarea unei noi parole.