Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

În perioada 01 – 05.08.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă. În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 10 controale din care 9 au fost pe muncă nedeclarată, 2 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 10000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 16 controale, 11 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate amenzi în valoare de 5000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere. 

Comunicat de presă

În perioada 25 – 29.07.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă. În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 17 controale pentru muncă nedeclarată, 3 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 10000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 30 de controale şi 27 de angajatori au fost sancţionaţi. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere. 

Comunicat de presă

În perioada 15 - 22.07.2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a desfăşurat, sub coordonarea  Inspecţiei Muncii, Campania de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto.

Comunicat de presă

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 16/15.07.2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar fiscale, începând cu data de 01.08.2022, contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei  asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Comunicat de presă

În perioada 11 – 15.07.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

La data de 11.07.2022, Inspecţia Muncii a aniversat 23 de ani de la înfiinţare, structură constituită în baza Legii nr. 108/1999, şi care îşi desfăşoară activitatea în vederea asigurării unor condiţii de muncă decente şi a respectării legislaţiei în domeniile de competenţă a relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

În perioada 20 – 30.06.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

În data de 07.06.2022, sub egida Inspecţiei Muncii şi a Autorităţii Europene a Muncii (ELA), Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a organizat o întâlnire de lucru la care a participat o delegaţie a Agenţiei Executive “Inspecţia Generală a Muncii” din Bulgaria, reprezentată prin Silviya Traikova, Şef serviciu Analiză şi Control în cadrul Inspectoratul de Muncă din Bulgaria (GLI EA) – echivalent Inspecţia Muncii şi Mariana Danailova, Inspector de muncă în cadrul Direcţiei de Muncă Silistra (GLI EA)-echivalent I.T.M. Călăraşi.

Comunicat de presă

În data de 02.06.2022, în jurul orelor 10.00 în Sala „Barbu Ştirbei” Călăraşi a avut loc premierea echipelor câştigătoare la nivel judeţean a concursului „Ştiu şi aplic - Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii”.

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM