31 ianuarie 2023 este termenul limită pentru transmiterea in REVISAL a modificalilor privind salariul de bază minim brut pe ţara

În atenția tuturor angajatorilor:
”Reamintim că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată a fost stabilit în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră. Pentru domeniul agricultură şi industrie alimentară, salariul minim rămâne și anul acesta la nivelul de 3.000 de lei lunar.
Precizăm faptul că, prin excepție, pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2028, în domeniul construcţiilor, salariul de bază minim se stabilește la 4.000 lei lunar, conform dispozițiilor O.U.G. nr.168/2022. Aceeași ordonanță mai stabilește că, în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiții privind nivelul salariului de bază brut lunar și venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor.
Conform acestor dispoziții legislative și potrivit prevederilor art. 4 alin. 3 din H.G. nr. 905/2017 privind Registrul general de evidență a salariaților, pentru transmiterea modificărilor, angajatorii au avut la dispoziție un termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data producerii acestora, termenul limită fiind 31 ianuarie 2023. Reamintim angajatorilor că au obligația de a majora salariile de bază ale tuturor angajaților ce le au stabilite sub acest nivel. Din interogarea aplicației, astăzi, 31.01.2023, rezultă un număr de 1.421.931 de contracte de muncă active cu normă întreagă, înregistrate cu salariul minim pe economie la valoarea de 3.000 de lei, respectiv 300.549 la valoarea de 4.000 de lei. Atenționăm angajatorii că netransmiterea, în termenul legal, a modificării salariului în aplicația Revisal constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei.” – Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat .”