Program cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2012 – METODOLOGIE