Decizii referitoare la obligaţiile de plata accesorii aferente comisionului datorat S.C. EUROPRINT S.R.L.