Decizie referitoare la obligaţiile de plata accesorii aferente comisionului datorat - FONEAST