Concursul național „Știu și Aplic” – Faza Județeană

Sâmbătă, 30.03.2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călărași și Inspectoratul Școlar Județean Călărași au organizat Concursul Național ”ŞTIU ŞI APLIC!- Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândește de pe băncile şcolii”- Faza Județeană.
Concursul face parte din cadrul Campaniei Naționale ”Valențele culturale ale securității și sănătății în muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee și școli profesionale”, coordonată de Inspecția Muncii București, având ca obiectiv încurajarea și atragerea elevilor în activități de studiere a disciplinei numită, ”Securitate și sănătate în muncă”. Introducerea acestei discipline în învăţământul preuniversitar, constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de către tineri a modului de lucru în condiţii de securitate şi sănătate. Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o rată de accidentare mai mare decât a altor categorii de lucrători, din diferite cauze, cum ar fi: lipsa de informare, lipsa de experienţă, lipsa de cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc. Prin studierea acestei discipline, unitățile de învăţământ pot contribui decisiv la scăderea ratei de accidentare a tinerilor lucrători, prin informarea şi educarea tinerilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă. În această perioadă, inspectorii de muncă au participat, alături de cadrele didactice, la lecții de pregătire, acestea având drept scop consolidarea cunoştinţelor acumulate de elevi.
Faza Județeană a Concursului Național ”ŞTIU ŞI APLIC!- Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândește de pe băncile şcolii” a fost găzduită de Liceul DANUBIUS Călărași. Au participat 36 de elevi, însoțiți de profesorii coordonatori și a cuprins două probe:
  1. Proba teoretică ”Ce ştim despre securitate şi sănătate în muncă?” Test susținut individual pe platforma online. Timp de rezolvare 30 minute.

  2. Proba practică ”Identifică riscurile şi alege Echipamentul Individual de Protecţie necesar”. Această probă s-a desfășurat contracronometru, fiecare echipaj având la dispoziție 15 minute.

Rezultatele obținute de unitățile școlare participante la acest concurs sunt:
Învățământ profesional
Locul I    Liceul ”Alexandru Odobescu” Lehliu Gară
Locul II   Liceul Tehnologic ”Ion Ghica” Oltenița
Locul III  Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu” Călărași
Mențiune I  Liceul Tehnologic Nr.1 Borcea
Mențiune II Liceul Agricol ”Sandu Aldea” Călărași
 
Învățământ Tehnologic Ciclu Inferior
Locul I    Colegiul Economic Călărași
Locul II   Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu” Dragalina
Locul III  Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea
Mențiune I   Liceul DANUBIUS Călărași
Mențiune I   Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu” Călărași
 
Învățământ Tehnologic Ciclu Superior
Locul I    Colegiul Economic Călărași
Locul II   Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu” Dragalina
Locul III  Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea
Mențiune I    Liceul DANUBIUS Călărași
Mențiune II   Liceul Agricol ”Sandu Aldea” Călărași
Mențiune II   Liceul ”Alexandru Odobescu” Lehliu Gară
Mențiune III  Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Oltenița

Inspectoratul Județean de Muncă din Călărași felicită toți participanții și urează mult succes elevilor calificați la Faza Națională care se va desfășura la Colegiul ”Gheorghe Asachi”din Iași, în perioada 17-19.05.2024.
Mulțumim Inspectoratului Școlar Județean Călărași pentru sprijinul acordat pe parcursul acestei campanii, cadrelor didactice implicate și Liceului DANUBIUS Călărași pentru organizarea impecabilă.

Inspector Șef,
Nicolae DUMITRU