Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

ITM Călărași, cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Călărași, a efectuat prima etapă a acțiunii de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în parchetele forestiere.

Comunicat de presă

Pe parcursul anului 2023, ITM Călărași va desfăşura ”Campania naţională de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere”, în cadrul căreia se va urmări în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările efectuate în acest domeniu, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în parchetele forestiere.

Comunicat de presă

Pe parcursul anului 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi desfăşoară ACŢIUNEA DE MONITORIZARE  privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mjlocii (50-249 lucrători)”. Acţiunea are ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mijlocii şi întreprinderile mici precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.

Comunicat de presă

Pe parcursul anului 2023 se va desfăşura „Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”, în cadrul căreia se va urmării în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile. Durata campaniei în anul 2023 se va desfăşura în perioada 13.02.2023 – 06.12.2023 şi va cuprinde trei etape:

Comunicat de presă

În perioada 06-10.02.2023 ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă. Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: învățământ, producția de energie electrică, comerţ, agricultură, construcții, baruri și restaurante,  confecții textile, tăierea și rindeluirea lemnului, etc.

Comunicat de presă

În perioada ianuarie – septembrie  2023, la nivelul ITM Călăraşi se va desfăşura Acţiunea de verificare şi control a respectării prevederilor SSM în domeniile hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Cod CAEN 55) şi restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56), având ca obiectiv creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

În perioada 23 – 29.01.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă. În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 21 de  controale din care 19 au fost pe muncă nedeclarată și 3 angajatori au fost sancţionaţi. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 13 controale, 13 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 25 de avertismente și amenzi în valoare de 4000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare. 

Comunicat de presă

În perioada 09-13.01.2023 ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 2171/25.11.2022 pentru aprobarea Modelului – cadru al contractului individual de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1180 din data de 09.12.2022. Cu aceeaşi dată modelul folosit în ultimii ani este abrogat și-și încetează aplicabilitatea.

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM