Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

Având în vedere riscurile deosebite pe care le presupune activitatea de fabricare, deținere, preparare, experimentare, distrugere, transport, manipulare, depozitare și comercializare a articolelor pirotehnice, au fost intensificate  acțiunile de control la agenții economici care desfășoară aceste activități. În acest context, în perioada 06 -16.02.2024 , s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind autorizarea angajatorilor și verificarea modului de respectare, de către aceștia, a prevederilor legale privind  încheierea și executarea contractelor individuale de muncă.

Comunicat de presă

În perioada 12 -18.02.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 31 de  controale din care 29 au fost pe muncă nedeclarată, 6 angajatori au fost sancţionați din care unul pentru muncă nedeclarată și au fost aplicate amenzi în valoare de 25000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 26 de controale, 21 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 19 avertismente și amenzi în valoare de 10000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare. 

Comunicat de presă

În perioada 05 - 11.02.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

În perioada 22 -28.01.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege, la nivelul Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă în perioada 01.02.2024-29.02.2024 se desfăşoară o campanie la nivel național de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii. Totodată, începând cu  01.02.2024, Inspecția Muncii a lansat o campanie naţională a cărei durată cuprinde întreg anul 2024, de informare şi conştientizare a prevederilor Legii nr.367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare.

În atenţia angajatorilor!

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, angajatorii au obligația de a majora salariile angajaților plătiți cu salariul minim mai mult de 24 de luni, atât pentru contractele cu norma întreagă, cât și pentru cele cu timp parțial.

Comunicat de presă

În perioada 01.03.2023-31.10.2023 la nivelul ITM Călăraşi s-a desfăşurat Campania Naţionale în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă şi călători, privind respectarea de către angajatori şi lucrători a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă, cod CAEN 49.
Obiectivele campaniei au fost:
  • reducerea numărului de accidentaţi, în accidente de muncă, în sectorul Transporturilor rutiere interne de mărfuri şi transport de călători în anul 2023;
  • identificarea de către toţi angajatorii a riscurilor asociate operaţiunilor de încărcare/ descărcare, transport călători şi stabilirea măsurilor preventive necesare;
  • respectarea de către toţi angajatorii/transportatorii, a instrucţiunilor privind verificarea tehnică a autovehiculelor înainte de plecarea în cursă.

Comunicat de presă

În luna noiembrie 2023 , ITM Călăraşi va efectua controale în unităţi din jud. Călăraşi , cu ocazia derulării “Acțiunii de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoși la locul de muncă” , acţiune ce face parte din Programul cadru de acţiuni pe anul 2023.

Comunicat de presă

În perioada 09-13 octombrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a desfăşurat, în coordonarea  Inspecţiei Muncii, Campania Naţională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul relaţiilor de muncă.

Comunicat de presă

În perioada 09 -13.10.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM