Comunicat de presă

În vederea îndeplinirii obiectivelor campaniilor de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii şi de informare şi conştientizare a prevederilor Legii nr.367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a organizat în data de 26.02.2024 o întâlnire cu angajatori din Călăraşi în care au fost furnizate informații cuprinzătoare și accesibile, plecând de la principalele beneficii ale negocierii colective pentru angajaţi/lucrători şi angajatori, respectiv:

Avantaje angajaţi/lucrători: mai multă justiţie socială, drepturi superioare privind condiţiile de muncă şi de angajare, salariile, securitatea şi sănătatea în muncă, locuri de muncă şi venituri mai stabile, protecţie suplimentară în exercitarea drepturilor legale, aplicarea principiului egalităţii de şanse şi tratament.

Avantaje angajatori: asigurarea păcii sociale şi un climat de muncă favorabil performanţei, productivitate şi loialitate a personalului îmbunătăţite, participare mai mare a forţei de muncă la locul de muncă, eficacitate şi planificare bugetară, rezolvarea timpurie a litigiilor.

De asemenea, au fost diseminate materiale de informare şi conştientizare în cadrul întâlnirii Consiliului Consultativ Tripartit constituit la nivelul inspectoratului şi în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social din luna februarie 2024 organizată de Instituţia Prefectului din judeţul Călăraşi.
Pentru a asigura o conștientizare pe scară largă a acestor informaţii, au fost implicaţi în aceste acţiuni toţi inspectorii de muncă din domeniul relaţiilor de muncă, în sensul că aceştia în cadrul controalelor pe care le-au efectuat au pus la dispoziţia angajatorilor/angajaţilor materiale cu informaţii privind drepturile şi obligaţiile acestora reglementate prin Legea Dialogului social.
 
 
Inspector şef,
Nicolae Dumitru