Comunicat de presă

În perioada 11-15.03.2024 , ITM Călărași a desfășurat o campanie de control în unități cu obiectul de activitate în domeniul „Comerțului cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor” , domeniu în care lucrătorii se confruntă, în anumite condiţii, cu riscuri de accidentare şi/sau de îmbolnăvire profesională, fapt ce determină un număr mare de accidente cu incapacitate de muncă (9,5% din totalul de accidente din economia naţională).
Obiectivele acestei campanii au fost :
  1. identificarea şi verificarea agenţilor economici care activează în centre comerciale (supermarket, hipermarket) în domeniul „Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor";
  2. eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
  3. creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă si securităţii si sănătăţii în muncă.
În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost constatate următoarele deficiențe:
  • căile de circulație sunt îngustate de mărfurile depozitate;
  • în fișele individuale de instruire nu sunt completate traseul și durata deplasării;
  • persoanele nominalizate pentru acordarea primului ajutor nu sunt instruite în acest sens;
  • planul de prevenire și protectie nu este actualizat pe anul în curs;
  • marcajul căilor de circulație prezintă porțiuni șterse, în depozit ;
  • spațiul de depozitare al mărfurilor este supraaglomerat.
Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, s-au dispus măsuri și s-au stabilit termene de remediere a neconformităților constatate.

Inspector Șef,
Nicolae DUMITRU