Comunicat de presă

Având în vedere riscurile deosebite pe care le presupune activitatea de fabricare, deținere, preparare, experimentare, distrugere, transport, manipulare, depozitare și comercializare a articolelor pirotehnice, au fost intensificate  acțiunile de control la agenții economici care desfășoară aceste activități. În acest context, în perioada 06 -16.02.2024 , s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind autorizarea angajatorilor și verificarea modului de respectare, de către aceștia, a prevederilor legale privind  încheierea și executarea contractelor individuale de muncă.
Obiectivele campaniei au fost următoarele:
  • identificarea și verificarea agenților economici care desfășoară activitățile enumerate mai sus;
  • eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;
  • creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și a  securității și sănătății în muncă;
Au fost verificate 8 societăți, 2 angajatori au fost sancționați, au fost aplicate 5 avertismente și amenzi în valoare de 3000 de lei.
În urma controalelor au fost depistate următoarele neconformități:
  • unitatea nu a întocmit instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, cu privire la mânuirea și comercializarea articolelor pirotehnice;
  • angajatorul nu a respectat termenul de înregistrare și transmitere a suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență al salariaților, în situația absențelor nemotivate ;
  • angajatorul nu a stabilit prin regulamentul intern, procedura de suspendare a contractelor individuale de muncă, în situația absențelor nemotivate;
  • angajatorul nu a acordat repausul săptămânal de 48 de ore consecutive, sâmbăta și duminica sau în alte zile;
  • angajatorul nu a întocmit foi colective de prezență de la punctele de lucru cu ora începerii și ora de sfârșit a programului, pentru fiecare salariat și nu a evidențiat lucrul în cadrul repausului săptămânal.
Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspector Șef,
Dumitru Nicolae