Comunicat de presă

În perioada 05 - 11.02.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 35 de  controale din care 35 au fost pe muncă nedeclarată, 2 angajatori au fost sancţionați și au fost aplicate amenzi în valoare de 10000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 18 de controale, 12 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 25 avertismente și amenzi în valoare de 3500 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare. 
Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, baruri și restaurante, agricultură, comerț, construcții, transporturi de călători, transporturi rutiere de mărfuri, activități veterinare, activități de consultanță în tehnologia informației, fabricarea pâinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie, fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite, confecții textile, fabricarea de mobilă, lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, etc.
 
Printre neconformităţile constatate enumerăm:  
 • angajatorul nu a efectuat programarea concediilor de odihnă;
 • angajatorul nu a evidențiat atât în foile colective de prezență cât și în statele de plată orele lucrate suplimentar, orele de sâmbătă și duminică și de sărbători legale, distinct, respectiv plata acestora, conform art.119 din Codul Muncii;
 • angajatorul nu a întocmit acte adiționale  pentru salariați și nu a negociat sporul pentru muncă prestată în weekend, conform art.137 din Codul Muncii;
 • angajatorul nu face dovada comunicării deciziilor de încetare a raportului de lucru pentru toți salariaţii care au încetat activitatea;  
 • angajatorul nu a înmânat salariaților un exemplar din contractul  individual de muncă, anterior începerii activității;
 • nu s-a efectuat verificarea prizelor de pământ și legăturilor la centura de împământare;
 • lucrătorul care asigură măsurile de prim ajutor, nu a fost instruit în domeniul respectiv de personal medical de specialitate;
 • echipamentul individual de protecţie uzat ( costum antichimic, salopete) nu a fost înlocuit  cu altul nou, care să asigure calităţile de protecţie;
 • rafturile de depozitare a materialelor nu au fost marcate cu sarcina maximă admisă;
 • dozele electrice nu erau asigurate cu capace de protecție;
 • lucrătorii care efectuează activităţi fitosanitare nu au fost prelucrați cu fişele tehnice de securitate ale produselor respective;
 • nu au fost identificate locurile de muncă cu risc ridicat și specific și nu au fost luate măsurile de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.
 
Inspector Șef,
Nicolae DUMITRU