Comunicat de presă

În perioada 12 - 18.02.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 31 de  controale din care 29 au fost pe muncă nedeclarată, 6 angajatori au fost sancţionați din care unul pentru muncă nedeclarată și au fost aplicate amenzi în valoare de 25000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 26 de controale, 21 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 19 avertismente și amenzi în valoare de 10000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare. 

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: fabricarea uleiurilor și grăsimilor, hoteluri și alte facilități de cazare similare, creșterea păsărilor, învățământ secundar general, fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre), fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton, întreținerea și repararea autovehiculelor,agricultură, transporturi rutiere de mărfuri, comerţ, construcții, etc.
Printre neconformităţile constatate enumerăm:  
 • angajatorul nu face dovada acordării drepturilor salariale; 
 • angajatorul nu face dovada încheierii CIM;
 • angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a CIM, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului de REVISAL; 
 • nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;
 • societatea nu a întocmit foile colective de prezență de la punctele de lucru, cu ora începerii și ora de sfârșit a programului pentru fiecare salariat; 
 • angajatorul nu a compensat în bani concediile de odihnă neefectuate pentru toţi salariaţii care au încetat activitatea; 
 • angajatorul nu a efectuat programarea concediilor de odihna pe anul 2024, cu consultarea salariaților; 
 • angajatorul nu a adus la cunoștința salariaților regulamentul intern al întreprinderii, prin semnătură; 
 • spațiul pentru depozitarea ambalajelor produselor pentru protecția plantelor (PPP) nu era asigurat cu lacăt;
 • trusa sanitară era expirată; 
 • lucrătorul care asigură măsurile de prim ajutor, nu a fost instruit în domeniul respectiv de personal medical de specialitate;
 • unitatea nu a întocmit instrucțiuni proprii de sănătate și securitate în muncă cu privire la mânuirea și comercializarea articolelor pirotehnice;
 • societatea nu a înlocuit echipamentul individual de protecție(EIP) uzat și nu era purtat  în integralitatea sa;
 • măştile de protecţie pentru activităţile cu produse fitosanitare erau insuficiente; 
 • marcajul căilor de acces și circulație nu era refăcut;
 • societatea nu a desemnat o persoană pentru activitatea de prevenire și protecție la nivel de unitate.
 
Inspector Şef, 
Dumitru Nicolae